Sorafenib
Nexavar
200 mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
VEGFR, FGF, PDGFR,KIT,RET, CRAF, BRAF
Yes
2005
 
 
 
In Use