Regorafenib
Stivarga
40 mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
VEGFR, FGF, PDGFR,KIT,RET,TIE2,DDR2,TrkQ,RAF,BRAF,SAPK2, PTK, Abl
Yes
2012
 
 
 
In Use