sonidegib
odozmo
200 mg
NA
Chemotherapy
Hedgehog Pathway Inhibitor
SMO
Yes
2015
 
 
 
In Use