Encorafenib
Braftovi
50mg, 75mg
NA
Chemotherapy
BRAF Inhibitor
V600E
Yes
2018
 
 
 
In Use