Larotrectinib
Vitrakvi
25mg, 100mg 20mg/ml
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
TRK
Yes
2018
 
 
 
In Use