Cabozantinib
Cabometyx
60 mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
VEGFR
Yes
2012
 
 
 
In Use