00019-9452
Sodium Iodide I-131
Sodium Iodide I-131
CAPSULE, GELATIN COATED
Oral
Sodium Iodide I-131
1.0
mCi/mL
00019-9452-00
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-00) > 100 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-01
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-01) > 1 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-02
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-02) > 2 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-03
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-03) > 3 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-04
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-04) > 4 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-05
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-05) > 5 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-06
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-06) > 6 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-07
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-07) > 7 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-08
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-08) > 8 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-09
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-09) > 9 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-10
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-10) > 10 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-11
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-11) > 11 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-12
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-12) > 12 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-15
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-15) > 15 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-17
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-17) > 17 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-20
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-20) > 20 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-50
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-50) > 50 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017

00019-9452-75
1 CAPSULE in 1 CAN (0019-9452-75) > .75 mL in 1 CAPSULE
Jan. 25, 2012
July 1, 2017
Chemotherapy
Radiopharmaceutical
Iodine 131
 
No Longer Used