00378-1201
Sorafenib Tosylate
Sorafenib
TABLET, FILM COATED
Oral
SORAFENIB TOSYLATE
200.0
mg/1
00378-1201-78
120 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE, PLASTIC (0378-1201-78)
June 1, 2022
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
VEGFR, FGF, PDGFR, KIT, RET, CRAF, BRAF
 
In Use