00480-5425
Sorafenib
Sorafenib
TABLET, FILM COATED
Oral
SORAFENIB TOSYLATE
200.0
mg/1
00480-5425-89
120 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (0480-5425-89)
Jan. 3, 2023
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
VEGFR, FLT, PDGFR, KIT, RET, RET/PTC, CRAF, BRAF
 
In Use